>

Program poverjeništva

Vsebina programa so obiski na domu uporabnika, kjer poverjenik uporabnika seznani z vsemi aktivnostmi Združenja MS Slovenije, programi, novostmi…, Program se izvaja za izboljšanje oz. ohranjanje kvalitete vsakdanjega življenja invalidnih oseb z MS v njegovem življenjskem okolju, ali v domu za starejše osebe, ter kot občasna konkretna pomoč pri opravljanju vsakodnevnih opravil na domu uporabnika, ko so svojci odsotni.

  

Seminar poverjeništva