Aktivnosti za krepitev zdravja na lokalnem nivoju

Vsebina programa je omogočiti težko pokretnim in nepokretnim osebam z multiplo sklerozo razgibavanje in s tem omogočanje vsaj minimalne fizično aktivnost preko celega leta. Osebam z multiplo sklerozo, ki pa so še gibljive ali pa so delno gibljive, pa s tem omogočimo preko celega leta skupinsko razgibavanje – s tem pa tudi možnost aktivnega druženja. Za osebo z MS je izrednega pomena stalna – kontinuirana rehabilitacija v okolju, kjer živijo predvsem za ohranjanje preostalih fizičnih sposobnosti.