>

Družinska rehabilitacija

Uporabniki skupaj s svojimi družinami v času koriščenja programa pridobivajo posamezna znanja in spretnosti kot so: premagovanje stresa, kako lažje opravljati osnovna življenjska opravila, kako kvalitetno preživeti čas z družino ter predvsem, kako si organizirati običajni dan tako, da kljub oviranosti in kronični utrudljivosti še vedno lahko uspešno izpolnjujejo svoje funkcije v okviru družine (time management). Program je namenjen tako uporabniku, kot njegovi družini, da se v zanj prilagojenem okolju za osebe z MS nauči in utrdi bivanja v skupni družinski skupnosti.