GORIŠKA PODRUŽNICA

Vsak ponedeljek od 10. do 13. ure.

Email naslov:
igor.juretic@gmail.com

Igor Juretic

Ime in priimek predsednika: Igor Juretič

Telefonska številka: 041/250-426

Vipavska c. 16/b, 5000 Nova Gorica


 

Seznam občin v podružnici:

Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Renče – Vogrsko, Komen, Sežana, Miren – Kostanjevica, Divača, Hrpelje – Kozina.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 65.300

Število članov v podružnici: 127Občni zbor podružnice bo 23.4.2021, rok za dajanje predlogov na poziv pa je 5.3.2021.


Namestnica predsednika:
KOFOL Vanja, GSM: 041/990-467

Športni referent:
STRLE Ana, GSM: 040 505 736

Poverjeniki v podružnici:
OSTROŽNIK Milan GSM: 041/761-774 (Pokriva občine: Tolmin, Kobarid, Bovec)
KARAJIČ Zlatka GSM: 041/467-935 (Obiskuje člane: MO Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica)
PREGELJ Mojca GSM: 041/214-056 (Pokriva občini: Ajdovščina in Vipava)
ČOKELJ Ana GSM: 070/818-108 (Pokriva občine: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen)