MARIBORSKA PODRUŽNICA

Uradne ure: vsak torek med 16. in 18. uro

Stanko Tasner

Ime in priimek predsednika: Stanko Tašner

Telefonska številka: 02/252-52-23 ali 064-239-414

Trubarjeva 15, 2000 Maribor


 

Seznam občin v podružnici:

Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Mestna občina Maribor, Miklavž, Oplotnica, Pesnica, Podvelka, Poljčane, Rače – Fram, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj.


Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 121.000

Število članov v podružnici: 211


Namestnik:
Marta GROBOVŠEK, GSM: 040-552-808

Športni referent:
Jolanda ŠOŠTARIČ, GSM: 040-294-619

Poverjeniki v podružnici:
Marta GROBOVŠEK - ( Pobrežje, Center, Tabor in Radvanje ),
GSM: 040-552-808
Irena KRAJNC - ( Tezno, Studenci, Limbuš-Pekre, Kamnica in Rošpoh ),
GSM: 040-602-313
Simona FERLIN - ( Hoče, Miklavž, Starše, Rače, Poljčane, Makole, Slovenska Bistrica, Pragersko in Oplotnica ),
GSM: 031-866-919
Jolanda ŠOŠTARIČ - ( Ruše, Selnica ob Dra., Duh na Ost. Vrhu, Lovrenc na Poh., Podvelka, Ribnica na Poh. in Radlje ob Dra. ),
GSM: 040-294-619
Slavica JAUŠOVEC - ( Kungota, Šentilj, Pesnica, Korena, Voličina, Lenart, Jakobski dol, Jarenina, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Murska Sobota ),
GSM: 031-337-790