index.php Združenje multiple skleroze Slovenije
Multipla skleroza

Kako se kaže MS?
Postavitev diagnoze?
Potek bolezni?

Nekaj osnovnih dejstev!

Multipla Skleroza je najpogostejše nevrološko obolenje med mlajšimi odraslimi osebami med 20 in 40 letom starosti. V Sloveniji živi po naši oceni preko 3.500 oseb z MS. V Združenje MS Slovenije je včlanjenih preko 2.200 oseb s klinično potrjeno diagnozo (izvid specialista).

Dejstvo je, da:

– je multipla skleroza najpogostejša bolezen centralnega živčnega sistema pri mlajših osebah
– diagnoza se največkrat postavi med 20. in 40. letom starosti – ima multiplo sklerozo več žensk kot moških; razmerje je 2/3 žensk in 1/3 moških
– je zelo redko, da se diagnoza postavi pred 12. in po 55. letom starosti
– je v Sloveniji preko 3.500 oseb z multiplo sklerozo
– za multiplo sklerozo ne poznamo zdravila
– ne poznamo vzroka bolezni

Vendar vemo, da:

◉ multipla skleroza ni dedna bolezen
◉ multipla skleroza ni nalezljiva bolezen
◉ osebam z multiplo sklerozo pomaga rehablitacija
◉ multipla skleroza ne vpliva na dolžino življenja
◉ je utrujenost najpogostejši simptom pri multipli sklerozi
◉ poznamo zdravila, ki vplivajo na potek bolezni
◉ vročina slabo vpliva na vse osebe z multiplo sklerozo in poslabša simptome


Kako se kaže MS?

Multipla Skleroza je avtoimunska bolezen centralnega živčnega sistema. Pri tej bolezni pride do poškodb zaščitne ovojnice (mielinska ovojnica) živčne celice. Zaradi te poškodbe se informacije preko živcev ne prenašajo in tako prihaja do okvar, ki se najpogosteje kažejo v:

– okvari vida
– okvari sluha
– izgubi ravnotežja
– okvarah spodnjih in zgornjih okončin
– utrujenosti
– težavah kognitivnega mišljenja
– inkontinenci (težavah z zadrževanjem in odvajanjem vode)
– in druge

Večina bolnikov se srečuje z MS v obliki zaporednih poslabšanj in izboljšanj. Nekatere osebe z MS pa imajo progresivno obliko obliko. Najhujša je nepredvidljivost same bolezni, ker ne vedo kdaj bo poslabšanje.

Postavitev diagnoze?

Ko se nekdo pojavi s prej opisanimi značilnimi simptomi k svojemu osebnemu zdravniku, ga mora le-ta napotiti na posebne preiskave k specialistu nevrologu.

Nevrolog opravi različne preiskave:

– nevrofiziološke preiskave
̵#8211; preiskava možganske tekočine - likvorja.
– magnetno resonančna tomografija

Potek bolezni?

V začetni fazi se multipla skleroza največkrat kaže v recidivno - remitentni obliki (izmenična poslabšanja in izboljšanja). Izboljšanja so lahko večja ali manjša. V primeru poslabšanja se uporablja tudi izraz zagon.

Takšna oblika bolezni, ki jo ima 60-80% bolnikov se lahko pri 40% bolnikov spremeni v sekundarno napredujočo obliko. Pri tej obliki se še vedno dogajajo zagoni bolezni, vendar so faze izboljšanja izredno šibke. Zdravstveno stanje bolnika po zagonu se nikoli ne povrne na stanje pred zagonom.

Pri kronično napredujoči obliki MS se vsakih 6 mesecev znaki MS slabšajo in ni vmesnih izboljšanj.

Poznamo pa tudi benigen potek bolezni. V tem primeru se tudi do 10 let po prvih znakih ne pokaže nobeno poslabšanje bolezni. Takšnih bolnikov je razmeroma malo, saj predstavljajo 15% vseh obolelih z MS.

Kaj povzroča MS?

Za multiplo sklerozo ne poznamo niti vzroka niti nastanka bolezni. Vemo, da govorimo o avtoimunski bolezni, pri čemer imunski sistem osebe napada telesno lastno tkivo mielinsko ovojnico. Še vedno tečejo številne raziskave, katerih cilj je odkriti kateri dejavniki vplivajo na takšno reakcijo imunskega sistema.

Do sedaj so bili izpostavljeni določeni dejavniki za katere pa še vedno ne moremo trditi, da so edini:

– genetski dejavnik
– zemljepisna širina
– kraj življenja prvih 15 let
– spol
– starost
– družinska obremenjenost
– rasa
– preseljevanje
– prehrana
– socialni dejavniki
– higiena


Pišite nevrologu za vsa nevrološka vprašanja: