Osebna asistenca

Vsebina programa osebne asistence je, da se osebi z multiplo sklerozo, ki zaradi napredovane bolezni MS potrebuje občasno ali stalno pomoč zagotovi pomoč osebnega asistenta za obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti. Uporabnik le tega programa potrebuje za obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti, katere ne zmore opravljati samostojno, določeno pomoč. Osebna asistenca vključuje osebno nego ( pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, ter vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov), gospodinjska opravila ( prinašanje hrane oz. priprava obroka, nabava živil, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov, postiljanje in vzdrževanje spalnega prostora), spremstvo, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, dodajanje mreže pomoči (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca), odvisno od uporabnikovih potreb, preostalih zmožnosti, in želja.

Program se na Združenju MS Slovenije izvaja od decembra 2011.