Obnovitvena in socialna rehabilitacija

Združenje MS Slovenije je organizator skupinske obnovitvene rehabilitacije. Vsebina programa temelji na koriščenju zdravstvenih in zdraviliških uslug po programu obnovitvene rehabilitacije, ki je v celoti prilagojena za osebe z MS, hkrati pa imajo udeleženci možnost druženja in navezovanja stikov z ostalimi osebami z MS ter se vključevati v vse aktivnosti, katere organizira zdravilišče z namenom izboljšanja programa obnovitvene in socialne rehabilitacije. Uporabnika programa se v programu obravnava v multidisciplinarnem timu, da v okviru danih zmožnostih doseže najboljšo telesno in duševno stanje. Program se izvaja s ciljem, da oseba z MS ohranja in še izboljšuje najboljše telesno stanje, ohranja in pridobiva na samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih, kot preprečevanje komplikacij in zapletov ter lajšanje simptomov in znakov bolezni.
V letu 2014 se skupinska obnovitvena rehabilitacija izvaja dveh slovenskih zdraviliščih: Zdravilišče Laško in Naravno zdravilišče Topolšica, katera imata pod primarno dejavnost standard A. Oba zdravilišča sta se specializirala ne samo za sistematično in kontinuirano metodo fizikalne, delovne terapije ampak tudi rehabilitacijsko zdravstvene nege. Nega pri najtežje pokretnih osebah z multiplo sklerozo je pogosto zahtevna in obsežna, izvaja se večfazno in v obeh zdraviliščih jo odlikuje visoka stopnja organiziranosti in sistematičen ter individualen pristop k bolniku. Program se bo izvajal do 31.12.2014 oz. do konca razpoložljivih sredstev. Program se izvaja za člane in nečlane Združenja MS Slovenije. V program se vključite z obrazcem Napotitev na obnovitveno rehabilitacijo, ter pripadajočo dokumentacijo.

    

Javni razpis za SOR objavlja: