Program Obvezni spremljevalci

Vsebina programa je omogočiti vsakemu posamezniku, da si ob nenadnem poslabšanju bolezni s strokovno pomočjo, metodami delovne terapije ponovno pridobi izgubljene telesne sposobnosti, katere ob vsakem zagonu multiple skleroze ohromijo in močno prizadenejo telo. Takojšnje zdravljenje ugodno vpliva na potek multiple skleroze in zmanjšuje njeno silovitost. V program vstopajo uporabniki, kateri so zaradi napredovanja bolezni v celoti odvisni od tuje nege in pomoči pri večini življenjskih opravil. Program se izvaja z namenom, da se uporabnika in obveznega spremljevalca nauči spretnosti in tehnik, katere jim pomagajo pri ohranjevanju preostalih sposobnosti (tehnike sproščanja, samostojno razgibavanje, tehnika ohranjanja ravnotežja itd.), da znajo ta znanja predvsem sami uporabiti v trenutku poslabšanja fizičnega poslabšanja. S pomočjo teh osvojenih tehnik, lahko oseba z MS naprej uspešno živi svojem okolju, ter obstoječe telesno stanje ohranja na najvišjem nivoju. Ob pomoči strokovnega vodenja, ter drugimi uporabniki tega programa, s katerimi si delijo izkušnjo ponovnega zagona bolezni MS, je usposabljanje za spoprijemanje s prihodnostjo mnogo – mnogo lažje.