Skupščina ZMSS

Člani izvršnega odbora:

Strokovni posvetovalni odbor:

Nadzorni odbor:

Nadomestni člani NO:

Statutarni odbor:

Finančni odbor:

Disciplinska komisija:

Komisija za rehabilitacijo in včlanjevanje:

Komisija za družinsko rehabilitacijo:

Socialna komisija:

Športna komisija:

Komisija za obveščanje:

Inventurna komisija: