Občni zbori in srečanja

Program preprečevanja socialne izključenosti, se je razvijal do sedanje vsebine, kar nekaj let. Glede na želje oseb z multiplo sklerozo, ki jih posamezniki preko leta posredujejo predsednikom podružnic se le-ti dogovorijo z odborom podružnic o načinu izvedbe programa.

Vsa srečanja in občne zbore izkoristimo kot možnost edukacije iz različnih področjih ter priložnost za individualni razgovor s strokovnjaki.