PARKIRNA KARTA ZA INVALIDE

Kdo je vse upravičen

V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa je upravna enota pristojna za izdajo parkirne karte, do katerega so upravičene:

  • Osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro,
  • Osebe z Multiplo Sklerozo,
  • Osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro,
  • Težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
  • Osebe, ki imajo najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida in
  • Mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju.

Kako do parkirne karte

Upravičenec lahko za zahtevo za izdajo parkirne karte poda na pristojni upravni enoti ali na krajevnem uradu, kjer ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Zahtevi je potrebno predložiti odločbo o invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna upravičenost oziroma potrdilo izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega izmed zgoraj opisnih pogojev id dve fotografiji, velikosti 35 x 45 mm, ki kažeta pravo podobo osebe, izdelani pa sta lahko v črno-beli ali barvni tehniki.

Ob tem velja opozoriti, da mora upravičenec podati zahtevo osebno, saj se mora sam podpisati na obrazec parkirne karte. Za zahtevo za izdajo parkirne karte oziroma za zamenjavo znaka za parkiranje motornih vozil se ne plača upravna taksa, plača pa se obrazec v višini 2.86 evra. V kolikor vlagatelj vlogi priloži vse zgoraj navedene priloge, se mu parkirna karta izda takoj.

V kolikor oseba na upravni enoti ob vložitvi vloge ne priloži odločbe oziroma potrdila o invalidnosti, lahko to pridobi upravna enota od izbranega osebnega zdravnika, od pristojnih uradnih državnih organov ali od nosilcev javnih pooblastil (npr. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), ob predhodnem soglasju vlagatelja vloge.