>

Prilagojeni prevozi invalidov

Vsebina programa je organiziranje prevozov za osebe z MS do javnih ustanov. S tem pomagamo članu, da se ponovno vsaj deloma lahko samostojno vključuje v aktivnosti na lokalnem nivoju ali v programe Združenja MS Slovenije. S tovrstno pomočjo vsaj delno razbremenimo tiste svojce, ki vseskozi skrbijo za člana in njegove prevoze do javnih ustanov. Združenje MS sofinancira vse te prevoze z lastnim prilagojenim vozilom vsem, ki to obliko pomoči potrebujejo.

Prilagojeni prevoz potrebuje oseba, ki je težje pokretna, ali je uporabnik invalidskega vozička.

Prednost pri izvajanju pomoči imajo predvsem tisti težki invalidi:

Program se kronološko izvaja celo leto, od januarja do decembra, časovno pa je trajanje odvisno od uporabnikove poti.

      >