>

Program posebnih pomoči preko socialne komisije Združenja Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov Pomoč pri odpravi arhitekturnih ovir invalidnih oseb z MS

Programi se izvajajo kot pomoč članom, ki se zaradi socialne stiske ob nenadnem poslabšanju ne morejo zagotoviti ustreznih tehničnih pripomočkov v svojem bivalnem okolju.