PREKMURSKA PODRUŽNICA

Vsako sredo od 10.00 do 12.00 ure

Email naslov:
erikamataj@gmail.com

Erika Mataj

Ime in priimek predsednika: Erika Mataj

Telefonska številka: 02 532 17 79 / 031 720 456

Arhitekta Novaka 2B, 9000 Murska Sobota


 

Seznam občin v podružnici:


Murska Sobota, Tišina, Beltinci, Črenšovci, Lendava, Moravske Toplice, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Velika Polana, Cankova, Grad, Odranci, Turnišče, Kobilje, Hodoš, Dobrovnik, Puconci, Rogašovci.


Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: /

Število članov v podružnici: 79

Število moških: /

Število žensk: /

Športni referent: Marjeta Zadravec

Poverjeniki v podružnici:
Suzana Petek
Dragica Turha