Psiho-socialna pomoč in preprečevanje socialne izključenosti oseb z multiplo sklerozo

Program psihosocialna pomoč in preprečevanje socialne izključenosti oseb z multiplo sklerozo (MS), je specifičen program Združenja MS Slovenije (ZMSS), ker je vsebina programa vsebinsko oblikovana samo za osebe obolele z multiplo sklerozo in njihove svojce. V program se lahko vključijo tudi tisti uporabniki, ki so oboleli za MS in niso člani ZMSS. Druge institucije (bolnice, UKC Ljubljana, Maribor), se ukvarjajo izključno z zdravljenjem (zdravila, rehabilitacija). Združenje MS Slovenije pa izvaja vsebine (predavanja, seminarji, izobraževanja, tematske delavnice, individualni razgovori, psiho-socialno svetovanje, skupine za samopomoč), ki izboljšujejo kvaliteto življenja obolelih z MS in povečujejo večjo vključenost uporabnikov v družbeno – socialno, družinsko, izobraževalno in službeno okolje. Uporabnike z MS ter svojce, informiramo o bolezni ter jih opolnomočimo in jim nudimo psiho-socialno pomoč in podporo. Program je osnovan na način skupinske in individualne pomoči, svetovanja ter individualnega pristopa strokovne delavke in zunanjih izvajalcev, v odnosu do vsakega uporabnika. Namen programa je nudenje psiho-socialne pomoči in opore posameznemu uporabniku v socialni ali psihični stiski. Z usposabljanjem mladih uporabnikov, se s pomočjo strokovnjakov s področja nevrologije, psihologije, zaposlovanja in usposabljanja invalidov, fizioterapije, pridobivajo različne spretnosti in znanja, ki jim pomagajo pri premagovanju njihove bolezni MS. S to starostno skupino invalidov z MS, se v Sloveniji ne ukvarja nihče razen ZMSS, ki jim nudi vso podporo in vse potrebne informacije. Namen programa je oblikovati jedro mladih članov ZMSS iz te starostne strukture, za oblikovanje samoorganiziranja in samopomoči. Mladi se morajo družiti in spoznavati med seboj, ker si na ta način krepijo dobro podporno mrežo, ki je nujna za uspešno obvladovanje težav. Spoznanje, da niso sami in edini jim pomeni novo upanje in dodatno pozitivno energijo za naprej. S pomočjo strokovnjakov in tematskih delavnic, se naučijo tehnik razgibavanja, reševanja osebnih stisk, premagovanja stresa in sprejemanja bolezni. Namen usposabljanja novo-diagnosticiranih je, da se jih po postavitvi diagnoze MS in začetih težavah, ki nastanejo ob zagonu bolezni, opolnomoči in jim pomaga pri sprejemanju bolezni in sebe ter se jih s pomočjo strokovnega delavca, pripravi k bolj optimističnem pogledu na nadaljnje življenje. Prav tako jim strokovna delavka pomaga pri iskanju zaposlitve in jih seznani z možnostmi prilagoditve in ohranitve delovnega mesta. Strokovna delavka izvaja telefonsko in osebno, psiho-socialno svetovanje. Prav tako, strokovna delavka na sedežu ZMSS, organizira in vodi skupino za samopomoč uporabnikom z MS. Po vseh podružnicah se uporabniki programa, tedensko srečujejo na sedežih podružnic kot svetovalna oz. skupina za samopomoč. Prav tako osebe z MS, na sedežu podružnice, pridobijo vse informacije o bolezni, pogojih vključitve v Program psihosocialna pomoč in preprečevanje socialne izključenosti oseb z MS in v vse druge programe ZMSS. V okviru programa se na sedežu ZMSS, pod vodstvom strokovne delavke in po vseh podružnicah (koordinatorji preds.podružnic), izvajajo tudi športne in prostočasne aktivnosti (izleti, pikniki, občni zbori, pohodi, pikado, šah, tarok). Strokovna delavka, sodeluje in koordinira program, delovanje programa po podružnicah in je vsakodnevno, v telefonskem stiku s predsedniki podružnic. 1x mesečno, pa gre na teren in pripravi strokovno predavanje za uporabnike v podružnicah po Sloveniji. Ciljna skupina so mladi oboleli z MS do 30 let , novo - diagnosticirani člani od 30-50 let , ter osebe z MS obeh spolov, različnih starosti, različne stopnje invalidnosti, ki so se zaradi bolezni MS, znašli v hudi psiho-socialni stiski, ko najpogosteje zaradi poslabšanja bolezni, ne vedo kako naprej. Predvidoma, bo v program vključenih 80 uporabnikov mesečno iz vseh podružnic ZMSS po Sloveniji. Članstvo v ZMSS ni pogoj za udeležbo v programu.