Rehabilitacijski programiREHABILITACIJSKI PROGRAMI – namenjeni predvsem pridobivanju in ohranjanju psihofizičnih sposobnosti posameznika: