SAVINJSKO ŠALEŠKA PODRUŽNICA

Vsako sredo od 9. do 12. ure.

Email naslov:
jocazajc@gmail.com

Jozica Zajc

Ime in priimek predsednika: Jožica Zajc

Telefonska številka: 051/355-644

Foitova 2, 3320 Velenje


Spremljajte aktivnosti podružnice na Facebooku!

Domov

 

Seznam občin v podružnici:

Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Luče, Nazarje, Gornji Grad, Solčava, Rečica ob Savinji.


Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 32.800

Število članov v podružnici: 84


Namestnik:
Edvard Rednak, GSM: 041/776-189

Športni referent:
Jerneja Koželjnik, GSM: 041/496- 449

Poverjeniki v podružnici:
Jožica Zajc, Email: jocazajc@gmail.com, GSM: 051/335-644
Edvard Rednak, Email: edo.rednak@gmail.com, GSM: 041/776-189
Marko Kristan, GSM: 041/572-918
Jernej Šincek, GSM: 031/860-655
Jerca Podjavoršek Režek, GSM: 040/618-610