SAVINJSKO ŠALEŠKA PODRUŽNICA

Vsako sredo od 9. do 12. ure.

Email naslov:
jocazajc@gmail.com

Jozica Zajc

Ime in priimek predsednika: Jožica Zajc

Telefonska številka: 031/574-079

Foitova 2, 3320 Velenje


Spremljajte aktivnosti podružnice na Facebooku!

Domov

 

Seznam občin v podružnici:

Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Luče, Nazarje, Gornji Grad, Solčava, Rečica ob Savinji.


Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 32.800

Število članov v podružnici: 84Občni zbor podružnice bo 10.04.2021, rok za dajanje predlogov kandidatov za volitve podružnice je 5.03.2021.


Športni referent:
Rafael Rednak, Email: javorka.rafi@t-2.net

Pomočnik športnega referenta:
David Hudournik, Email: dhudournik@gmail.com

Poverjeniki v podružnici:
Jožica Zajc Email: jocazajc@gmail.com, GSM: 031/574-079
Edvard Rednak Email: edo.rednak@gmail.com, GSM: 041/776-189