Seminar za mlajše obolele

Program se izvaja kot vikend ( tri-dnevni) seminar z izbranimi tematskimi vsebinami katere najpogosteje zanimajo naše najmlajše člane.
Najpogosteje so to področja: zaposlovanje, poklicna rehabilitacija, področje ginekologije in urologije, načrtovanje družine, zdravljenje in rehabilitacija, sprejemanje bolezni oz. živeti z MS…
Program se izvaja v zadnji tretjini leta, tako, da je v letu 2014 še dovolj časa za prijavo (predvidoma meseca oktobra)