Skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v Centru MS v Ankaranu

Program omogoča težko pokretnim ali nepokretnim osebam z MS, ki najbolj pogosto prebivajo v DSO-ju z zelo nizkimi prejemki, da se udeležijo skupinskega vodenega programa ohranjevanja zdravja v obmorskem Centru Združenja MS v Ankaranu. Vsebina vključuje fizikalno in delovno terapijo ter vrsto sprostilnih in dodatnih aktivnosti za katere so najtežje pokretne osebe z MS vse prevečkrat prikrajšane. Pri izvajanju tega programa je potrebno poskrbeti za 24-urno nego, animacijo in za osnovne medicinsko – tehnične pripomočke. Program se izvaja terminsko v pomladanskem in jesenskem obdobju.