Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic

Vsebina programa je skrb za vse tiste osebe z MS in njihove svojce, ki so vključeni v različne postopke, pa sami ne znajo ali ne zmorejo uveljavljati svojih pravic. Zelo pogosto so osebe z MS po napredovani bolezni vključene v različne postopke, za uveljavljanje določenih pravic. Velika večina, ki je prvič vključena v določene postopke je zaradi tega negotova in pravzaprav ne vedo kam in kako se sploh obrniti po pomoč. Postopki potekajo pred različnimi organi, najpogosteje pa so to problemi in vprašanja glede uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, delavne zakonodaje ter uveljavljanje pravic na področju zdravstva in zaposlovanja. V teh primerih lahko pomagamo na Združenju MS Slovenije, ali pa poiščemo dodatno strokovno pomoč.