Šport in rekreacija za osebe z MS

S športnimi aktivnostmi, primernimi za multiplo sklerozo, ohranjajo naši športniki kondicijo in krepijo preostale funkcionalne sposobnosti. Z vodeno vadbo dosežemo optimalen razvoj preostalih sposobnosti. Na podlagi športnega koledarja se izvedejo izbirna tekmovanja po podružnicah, najboljši predstavniki pa se nato udeležijo državnega prvenstva. S tem programom ne spodbujamo samo fizičnih aktivnosti, temveč pomagamo posameznikom pri vključevanju v okolje ter pri potrjevanju njihove samozavesti in samopodobe ob dobrih uvrstitvah na športnih tekmovanjih. Prav tako se jim ob dobrih rezultatih, ki so ekipnega značaja razvije pozitivna želja po tekmovalnosti in združenih moči, zato je ohranjanje vseh teh aktivnosti še kako pomembna.