Usposabljanje novo diagnosticiranih oseb z MS za življenje in delo

Vsebina programa je informiranje in izobraževanje novo diagnosticiranih oseb z multiplo sklerozo o sami bolezni, pravicah s področja zakonodaje ter o programih in pomočeh, ki jih izvaja Združenje za vse obolele z MS. Vsakemu novo diagnosticiranemu se življenje po diagnozi temeljito postavi na glavo. Pod strokovnim vodstvom lahko preprečimo vse prepogosto socialno izključenost, izoliranost, strah pred prihodnostjo zaradi nepoznavanja same bolezni MS, da vsak posameznik bolje razume težave, ki jih prinaša bolezen, premaga strah in negotovost, ter si utrdi svoj prostor v odnosu do okolja in samega sebe.
Program načrtujemo izvesti v drugi polovici leta kot enodnevni seminar. Vsebine in tematske delavnice bodo objavljene na spletni strani.